I vårt sortiment hittar du även salt för både dammbindning, att töa is med och att bekämpa ogräs med.
Kalciumklorid, CC Road används för dammbindning och frusna underlag, perfekt till t ex grusvägar, gårdsplaner, parkeringsplatser, ridbanor, grustäkter och gruvor.
Vi har CC Road hemma på lager i 25 kg och 1000kg säck.

Gatusalt använder du på trottoar och infart för halkbekämpning och går även att lägga på ogräset.
Vi har SP gatusalt på lager i 25kg och 1000kg säckar.