Byggvaror, trävaror, järnvaror i Munka-Ljungby, Ängelholm